Jongerenzorg, huisdierenvoedselbank en zoveel meer voor huisdieren en verzorgers.

Bij Dierenvereniging laika vzw voeren wij enkele diensten uit die wij ontzettend belangrijk vinden. Zo vindt u op deze pagina info over onze zorg jongeren, diesnten voor bejaarden, herplaatsingen en voedselbank voor huisdieren  in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Zorg voor jongeren

Laika VZW ondersteunt jongeren met en zonder psychische problemen.  Dit doen we met onze knuffelhonden en die van tante Brats. We werken nauw samen met de hulpverleners.  In het verleden hebben we reeds samen gewerkt Ter Elst, Groenzorg en kinderbescherming.  Wil je graag een privésessie? Neem dan contact op met tante Brats van De Bratserkes zij doet dit voor ons.

Diensten voor bejaarden

Wanneer het baasje naar het woonzorgcentrum moet, proberen wij hun huisdier op te vangen en regelmatig op bezoek te gaan. Jeanneke (inmiddels overleden) en Chicco zijn hier een mooi voorbeeld van.

Bejaarden kunnen ook een beroep op ons doen om bijvoorbeeld met hun huisdier een bezoek aan de dierenarts te brengen. Ze kunnen ook gebruik maken van onze honden-uitlaatservice. Kleine boodschappen doen we met veel plezier.

Voor meer info stuur ons vrijblijvend een mail met uw vragen.


Herplaatsen

We hebben af en toe een hondje ter adoptie. Een hond herplaatsen gaat meestal gepaard met het vinden van een opvanggezin dat in eerste instantie instaan voor haar/zijn verzorging en basisbehoeften (voedsel, aandacht en geborgenheid).

Een veelvoorkomende reden voor het afstaan van een hond is haar of zijn ongewenst gedrag., verhuis, baby op komst,... De hond heropvoeden vraagt tijd en vooral veel geduld. Meestal zijn er ook dringende dierenartskosten zoals bijvoorbeeld sterilisatie, castratie, een heelkundige ingreep, een blijvende behandeling (bijvoorbeeld suikerziekte, ...).

Deze kosten zijn dikwijls ook de reden dat de hond wordt afgestaan. Wij investeren in gezonde voeding, meer lichaamsbeweging, de juiste behandeling in samenspraak met de dierenartsen en in de Aloë Vera producten die al wonderen hebben verricht bij een heleboel dieren en mensen.

Deze kosten lopen hoog op en kunnen niet meer alleen gedragen worden. Veel van deze honden mankeren niets dat niet verholpen kan worden, zowel op vlak van gedrag als gezondheid. Komen ze echter in een asiel terecht en verblijven ze er te lang, dan is het zeer moeilijk om ze nog geplaatst te krijgen.

Oudere honden krijgen hierdoor weinig kans om hun oude dag door te brengen in een gouden mandje. We streven er dan ook naar om alle honden die zijn afgestaan te kunnen herplaatsen zodat ze niet in een asiel terechtkomen.

Voedselbank voor huisdieren

Waarom is dit zo belangrijk

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid...

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

15,5 % van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen, 5,9 % van de bevolking leeft in ernstige materiële deprivatie en 14,6 % van de Belgische bevolking jonger dan 60 jaar leeft in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit.

Volgens de EU-SILC 2014 enquête gaven 20,2% van de Belgen aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. De meeste mensen die het financieel moeilijk hebben, hebben meestal ook huisdieren. Neem hen die af en ze hebben niks meer! Om die reden heeft Laika vzw besloten om in 2015 een voedselbank voor huisdieren op te richten.

Wie komt hiervoor in aanmerking

Mensen met een vervangingsinkomen (leefloon uitgekeerd door het ocmw, laag pensioen, ziektevergoeding/invaliditeit, werkloosheidsuitkering). Zij dienen een verwijsbrief van het OCMW of andere sociale instellingen voor te leggen. Cliënten die met pensioen zijn, wordt gevraagd om hun laatst ontvangen (maandelijkse) pensioenfiche voor te leggen.

Het lidgeld bedraagt 48 euro per jaar of 3 euro per maand. De voeding voor de huisdieren is gratis. Ze dienen ons volgende documenten te bezorgen: kopie van het boekje van hun huisdier zodat we weten over welk ras het gaat, gewicht van het huisdier, leeftijd.  We maken geen problemen als de hond of kat niet gechipt zijn.
Dit is heel belangrijk voor ons om dit weten daar we een dossiertje opmaken en helpen om alles voor de huisdieren in orde te maken.

Als het gaat over grote hondenrassen (Molossers, New Foundlanders, Deense Dog,...) rekenen we 6 euro lidgeld per maand. De reden hiervoor is dat grote hondenbrokken niet vaak gedoneerd worden en we ze moeten aankopen.

Als de cliënt ons invulformulier (dient afgestempeld te worden door de instelling) en de algemene voorwaarden (deze documenten kan u afprinten) heeft ondertekend en de gegevens over het dier heeft opgestuurd of binnengebracht, komt dit op onze maandelijke briefing en wordt de cliënt verwittigd of hun dossiertje wel/niet is goedgekeurd en de reden waarom niet.

Dierenwelzijn van allerlei aard

We helpen mensen ook met advies, raad in verband met de wetgeving, omzetten van het paspoort, wanneer spreken we over verwaarlozing of mishandeling, welke stappen moet je ondernemen wanneer je zoiets opmerkt?, .....

Wilt u graag meer weten over onze diensten? Of hebt u nog vragen over onze dierenvereniging Laika vzw uit Onze Lieve-Vrouw-Waver? Dan kunt u ze stellen via onze contactpagina.

Back to Top